رشد ۴۰ و نیم درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال جاری

مدیرسا: معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به سال قبل آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سیدکمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: بر طبق آمار موجود در وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰ ماه نخست امسال مجموعاً ۱۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است. همین طور در طول این مدت ۱۰ ماه، ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی به ترتیب با عملکرد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۸ میلیون و ۵۶۱ هزار تن، افزایش ۸۸.۵ و ۲۵.۲ درصدی را نسبت به ده ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رقم زده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اضافه کرد: از مجموع عملکرد فوق، سهم حمل و نقل جاده ای و ریلی به ترتیب برابر با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و یک میلیون و ۲۶۱ هزار تن است که در بخش های جاده ای و ریلی، به ترتیب رشد ۴۶ درصدی و یک درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل محقق شده است.
رشد ۱۲.۱ درصدی ترانزیت ریلی طی ۱۲ ماه
هادیان فر افزود: در دی امسال و با ادامه رشد جهش گونه ترانزیت ماهانه در امسال، عملکرد یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۱۳۸ تن حاصل شده که بدین ترتیب، رشد نقطه به نقطه ۸۷ درصدی نسبت به دی سال قبل ثبت شده است. در این ماه، ترانزیت جاده ای کالاهای نفتی و غیرنفتی به ترتیب با عملکرد ۶۱۵ هزار و ۸۱۹ تن و ۸۲۳ هزار و ۳۱۹ تن، افزایش ۳۷۴ درصدی و ۴۲.۱ درصدی را نسبت به دی سال قبل داشته و ترانزیت ریلی مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی با عملکرد ۱۶۷ هزار تن، رشد ۱۲.۱ درصدی داشته است.
به گفته هادیان فر، در دی امسال، به ترتیب افزایش ۱۹۳ درصدی و ۴۱ درصدی ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی در این ماه نسبت به میانگین کل عملکرد مشابه ماهانه ۱۲ ماهه سال قبل و همچنین؛ به ترتیب افزایش ۸۵ درصدی و ۲۵ درصدی ترانزیت جاده ای و ریلی در این ماه نسبت به میانگین کل عملکرد مشابه ماهانه ۱۲ ماهه سال قبل محقق شده است.

منبع: