نوسازی حدود یک میلیون مسکن بافت های ناکارآمد از آغاز انقلاب

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: تابحال ۱۸۱۵ پروژه زیربنایی و روبنایی، ۳۸۵۸ پروژه زیربنایی و روبنایی در سکونتگاه های غیررسمی از آغاز انقلاب تابحال نوسازی شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمد آئینی مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیض ناروا در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی از آرمان های مهم انقلاب به شمار می آید.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی در کشور با کمبودها و محرومیت های نظیر امکانات بهداشتی، آموزشی، ورزشی، انتظامی، فضای سبز و غیره روبرو هستند و این وظیفه ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران است در یک اقدام مشترک با سایر دستگاههای ذیربط، سرانه های خدمات محلات ناکارآمد را به سطح متوسط سرانه های همان شهر برسانیم.
آئینی با اشاره به اینکه با تلاش و پیگیری باید بد مسکنی در کشور کاهش پیدا کند، توضیح داد: هم اکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن ناپایدار و لرزان در محلات هدف و مصوب بازآفرینی شهری شناسایی شده است که باید نوسازی این بناها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که از آغاز انقلاب تابحال در حدود یک میلیون واحد مسکن بافت های نوسازی شده است، اظهار نمود: با همت و تلاش شرکت بازآفرینی شهری ایران از آغاز تشکیل شرکت که خود مولود انقلاب اسلامی ایران تابحال ۱۸۱۵ پروژه زیربنایی و روبنایی و با مشارکت سایر دستگاه ذیربط، ۳۸۵۸ پروژه زیربنایی و روبنایی در سکونتگاه های غیررسمی و همینطور ۳۹۰۰ هزار کیلومتر طول از معابر خاکی در محلات هدف بازآفرینی شهری آسفالت شده است.

منبع: