مصرف گاز در کشور فروکش کرد

به گزارش مدیرسا، مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور اظهار داشت: حجم مصرف گاز طی ۲۴ ساعت گذشته در قسمت های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به حدود ۵۰۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور با اشاره به افزایش تدریجی دما در سراسر کشور بیان کرد: حجم مصرف گاز طبیعی طی ۲۴ ساعت گذشته (یکشنبه ۲۲ بهمن ماه) در قسمت های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده از ۵۳۰ میلیون متر مکعب به حدود ۵۰۳ میلیون مترمکعب رسیده است. وی ادامه داد: حالا بیشتر از ۶۰ درصد گاز تولیدی کشور در قسمت های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شود. مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور اظهار داشت: با ورود جبهه هوای سرد به کشور از اواخر هفته جاری، پیش بینی می شود مصرف گاز در قسمت های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده حدود ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد و به حدود ۵۶۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

منبع: