وزیر نفت: احتمال افت فشار در سرشاخه های شبکه گاز وجود دارد

به گزارش مدیرسا، اوجی امکان افت فشار گاز در استانهای نیمه شمالی را محتمل دانست و تاکید کرد: از عموم هموطنان درخواست می کنم با مصرف بهینه و خاموش کردن یک بخاری یا گرم کردن حداقل فضا سایر هموطنان را یاری کنند.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی با تشریح وضع گازرسانی در کشور خاطرنشان کرد: با عنایت به موج بی سابقه سرمای فراگیر و پایدار در اسفندماه، مصرف گاز در قسمت خانگی و تجاری در ایام اخیر با جهش و به صورت تصاعدی بالا رفته است و در صورت تداوم همین فشار مصرف، احتمال افت فشار گاز در سرشاخه های شبکه گازرسانی در استانهای شمال غرب، شمال و شمال شرق وجود دارد. وی ادامه داد: از عموم هموطنان درخواست می کنم با خاموش کردن یک بخاری اضافی یا کاهش دمای سیستم گرمایش مرکزی و یا گرم کردن یک اتاق در منازل و محیط کار، خادمان خود در وزارت نفت را در تأمین گاز برای دیگر هموطنان بخصوص در نیمه شمالی کشور یاری کنند. وزیر نفت با اشاره به اینکه الان همه مراکز تولید، پالایش، ایستگاه های تقویت فشار و شبکه انتقال و توزیع گاز با حداکثر ظرفیت ممکن عملیاتی هستند و همه کارکنان عملیاتی صنعت نفت در آماده باش ۲۴ ساعته قرار دارند، خاطرنشان کرد: شبکه گاز الان در حداکثر توان تولید و انتقال و توزیع قرار دارد و در صورت تداوم جهش مصرف بخصوص در ایام آینده که پیشبینی استمرار کاهش دما وجود دارد، احتمال افت فشار گاز وجود دارد و عبور از این وضع تنها با همکاری مضاعف مردم امکان پذیر است. اوجی ضمن اشاره به این که دولت کاهش مصرف را از خود شروع کرده است و الان در همه محیط های اداری و ستادی وزارت نفت وسایل گرمایشی خاموش و یا تنظیم دما ۱۸ تا ۲۲ درجه اعمال می شود، خاطرنشان کرد: دولت، وزارت خانه ها و اداره های دولتی را به مصرف بهینه ملزم می کند و شرکت ملی گاز ایران بر این مورد نظارت دارد. وی اظهار داشت: اجرای راهکارهای مصرف بهینه همچون خاموش کردن بخاری اضافی، کاهش یک یا دو درجه ای دمای سیستم های گرمایش مرکزی، استفاده از لباس گرم در محیط کار و منازل، نصب پرده های ضخیم و پیشگیری از تلفات گرمایی نقشی تعیین کننده در تأمین پایدار گاز برای عموم هموطنان دارد.

منبع: