شركت فرودگاه ها: همه مسیرهای هوایی کشور باز است

به گزارش مدیرسا، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با تکذیب ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان غرب کشور، اعلام نمود: تمامی راه های هوایی کشور باز است و هیچ محدودیتی برای پروازها وجود ندارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ضمن تکذیب اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان غرب کشور، اعلام نمود: تمامی راه های هوایی کشور باز است و هیچ محدودیتی برای پروازها وجود ندارد.
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور اخبار گسترده رسانه ای در فضای مجازی در خصوص ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان غرب کشور را تکذیب نمود.
بر اساس این گزارش، در صورت اعلام اطلاعیه هوانوردی جدید شرکت فرودگاه ها آنرا اطلاع رسانی خواهدنمود.