تکنولوژی

نایب رییس كمیسیون اجتماعی مجلس: دولت در تولید مسکن نمره قابل قبولی نمی گیرد

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، خوزستان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه در بحث تولید مسکن در یکساله اخیر دولت نمره قابل قبولی دریافت نمی کند، اظهار […]