تکنولوژی

استاندار در شورای اشتغال تاكید كرد: لزوم توسعه کشت گلخانه ای در خوزستان جهت رشد تولید و اشتغال

به گزارش مدیرسا، خوزستان استاندار خوزستان اظهار داشت: استفاده از روش های نوین و علم روز جهان تاثیر به سزایی در رشد تولید محصولات کشاورزی استان با هزینه کمتر خواهد […]