تکنولوژی

تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین – ۱۲ دست یابی به هدف ۱۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر به کمک دانش بنیان ها

به گزارش مدیرسا یک کارشناس انرژی با اعلان اینکه تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر برای ما یک ضرورت است، اظهار داشت: باید توجه داشت تأخیر در توسعه تجدیدپذیرها سبب […]