تکنولوژی

همزمان با هفته جهانی كارآفرینی؛ ایده های برتر کارآفرینی را در پردیس ویکند ارائه دهید

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی رویداد آموزشی تجربی پردیس ویکند با هدف رشد ایده های خلاقانه دانشجویان و دانش آموزان در پارک فناوری پردیس انجام می شود.به گزارش مدیرسا به […]

تکنولوژی

برگزاری کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان در زمینه صنعت ساختمان با حضور تجار گامبیایی

صندوق نوآوری و شکوفایی، بیستمین «یکشنبه های صادراتی» را با موضوع پذیرش هیات تجاری و فناوری در زمینه صنعت ساختمان از کشور گامبیا در قالب کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان […]