تکنولوژی

رئیسی در جلسه نظارت ستادی وزارت كار: اشتغال آفرینی از فاکتورهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی است

مدیرسا: رییس جمهور تنظیم گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق […]

تکنولوژی

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تاكید كرد؛ اهتمام ویژه دبیرخانه شورای عالی برای حل وفصل مسائل مناطق آزاد

مدیرسا: سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از اهتمام ویژه و برنامه محور دبیرخانه شورای عالی برای حل و فصل مسائل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در […]