تکنولوژی

كارشناس روس : تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است

مدیرسا: مدیرسا تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد- پیمان یزدانی، رییس جمهور روسیه و همتای ایرانی اش روز چهارشنبه بوسیله ارتباط […]

تکنولوژی

در یك نشست كارشناسی مطرح شد؛ ناترازی نظام بودجه ریزی و نظام بانکی با اهمیت ترین عوامل تورم در کشور

مدیرسا: در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران، قدمهای واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه […]

تکنولوژی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان: جلوگیری از ساخت و سازهای غیراستاندارد

به گزارش مدیرسا، لرستان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اظهار داشت: مدیران در جذب اعتبارات بازآفرینی فرصت سوزی نکنند.دکتر احمدرضا دالوند در جلسه ستاد بازآفرینی استان، با اشاره به […]