تکنولوژی

خاندوزی در گفت وگو با مدیرسا؛ درگاه الکترونیکی مجوز کسب وکار تحول بزرگی در کشور ایجاد می کند

به گزارش مدیرسا، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات تسهیل گرایانه دولت در زمینه کسب و کار و تولید، اظهار داشت: درگاه الکترونیکی مجوز کسب و کار تحول بزرگی در […]

تکنولوژی

در میزگرد مسیر درآمد مالیاتی در برنامه هفتم توسعه مطرح شد؛ مالیات ستانی نیازمند به روز رسانی سامانه ها

مدیرسا: در میزگرد مسیر درآمد مالیاتی در برنامه هفتم توسعه گفته شد هم اکنون برای مالیات ستانی پلتفورم کارآمدی وجود ندارد که این مساله باید اصلاح گردد. به گزارش مدیرسا […]