تکنولوژی

رشد تا ۴۰۰ درصدی مشاركت در انتخابات نظام مهندسی توزیع عادلانه کار پیام مهندسان به سازمان

مدیرسا: نهمین دوره انتخابات هیات مدیره استان های سازمان نظام مهندسی که در تمامی استانها بجز تهران برگزار شده تا کنون بنا بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی با رشد […]