تکنولوژی

گفت و گوی مهر با مدیركل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: قراردادهای خارجی محرمانه است

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر ودریانوردی اظهار داشت: سرمایه گذارخارجی در بنادر وجود دارد واینکه سرمایه گذاران خارجی چه کشورهایی هستندبا وجودتحریم ها نمی […]

تکنولوژی

جزییات تشكیل تعاونی پلتفرم هوشمند ایران بازار عضویت مجانی همه کسب وکارها در تعاونی پلت فرم

به گزارش مدیرسا، مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار با تشریح جزئیات تشکیل نخستین تعاونی پلت فرم ایران بازار هوشمند کسب و کار تصریح کرد: همه کسب و کارها […]