تکنولوژی

گفت وگوی مدیرسا با یك كارشناس بازار كار کاهش زمان صدور مجوزها و افزایش دستمزد بهترین رویداد ۱۴۰۰

به گزارش مدیرسا یک کارشناس بازار کار افزایش دستمزد کارگران، کاهش بروکراسی در صدور مجوزها و فعال نگهداشتن دیپلماسی مذاکرات هسته ای را از اقدامات مهم و برجسته دولت سیزدهم […]

تکنولوژی

یك استاد دانشگاه در گفت وگو با مدیرسا: مذاکره اگر فقط برای افزایش فروش نفت باشد، مذاکره برای هیچ است

به گزارش مدیرسا یک استاد دانشگاه اظهار داشت:  اگر مذاکره کنندگان برای افزایش صادرات نفت مذاکره می کنند، باید به حداکثر توانی که ما برای تولید نفت داریم هم توجه […]