تکنولوژی

در گفت و گو با مدیرسا مطرح شد اعلام آمادگی کارفرمایان برای واکسیناسیون کارگران

مدیرسا: یک فعال کارگری می گوید با وجود آنکه کارفرمایان در برابر تزریق واکسن مسئولیتی ندارند ولی بیشتر آنها حاضرند خودشان واکسن کرونا را برای کارگرانشان تأمین کنند؛ منتها شرایطی […]