تکنولوژی

بازخوانی مقاله دكتر پرویز داوودی؛ افزایش رفاه اجتماعی با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مدیرسا، ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات ها صرفا کسب درآمد برای دولت نیست، نتیجه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی […]

تکنولوژی

در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری مطرح شد؛ نبود برنامه عملیاتی توسعه گردشگری

مدیرسا: در مراسمی که دانشکده گردشگری دانشگاه تهران با گرامیداشت روز جهانی گردشگری برگزار نمود؛ فعالان عرصه گردشگری به مهم ترین موضوعات و چالش ها در صنعت گردشگری پرداختند.به گزارش […]