تکنولوژی

معاون كارآفرینی و اشتغال وزیر كار: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه می باشد

به گزارش مدیرسا، سمنان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه می باشد.دکتر کریمی ۱۱ خردادماه […]