تکنولوژی

معاون وزیر تعاون به مدیرسا خبر داد پشتیبانی از كارهای استارت آپی در چارچوب تعاونی ها

به گزارش مدیرسا معاون امور تعاون وزیر كار با بیان پشتیبانی از شكل گیری و فعالیت استارت آپها در چارچوب شركتهای تعاونی، اظهار داشت:  باید مزیتهایی ایجاد نماییم تا جوانان […]