تکنولوژی

رئیس  اتاق بازرگانی مشترك  سوریه و ایران اعلام كرد ضرورت تاسیس بانك مشترك ایران و سوریه

به گزارش مدیرسا رئیس  اتاق بازرگانی مشترک  سوریه و ایران اظهار داشت: باید یک کمیسیون استانداردسازی مشترک و بانک مشترک بین ایران و سوریه تاسیس و تعرفه گمرکی صفر درصد […]