تکنولوژی

دولت بخشنامه نظارت بر مبادلات تجاری مرزی بوسیله ملوانی را بررسی می کند

مدیرسا: بمنظور حمایت و تقویت معیشت مرزنشینان و تسهیل مبادلات تجاری مرزی، معاونت اقتصادی رییس جمهور پیشنهاد «آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی بوسیله ملوانی (ته […]

تکنولوژی

تشكیل نخستین جلسه شورای عالی كار با ۲ دستور كار مهم پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیر نقدی

سرانجام بعد از درخواست فعالان و مقامات کارگری از وزیر کار برای تشکیل جلسه شورای عالی کار، دعوتنامه ها برای حضور در این جلسه ارسال شد و بدین سان اولین […]