تکنولوژی

معاون بندری بنادر و دریانوردی هرمزگان: سومین کشتی برنج حامل ۳۵ هزار تن در بندرشهید رجایی پهلو گرفت

به گزارش مدیرسا معاون بندری بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: با پهلوگیری سومین فروند کشتی حامل برنج با ظرفیت ۳۵ هزار تن در یکی از پایانه های اختصاصی بندر […]