در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان برنامه مطرح شد؛ گلایه حجتی از سنگ اندازی در پرداخت وام اشتغال روستایی به كشاورزان

مدیرسا: وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به اینكه متأسفانه در سامانه كارا برای وام اشتغال روستایی با وحی منزل روبرو می باشیم، اظهار داشت: روستائیان برای دریافت وام اشتغال روستایی پشت درهای بسته مانده اند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمود حجتی در مراسم امضای تفاهم نامه بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد كشاورزی جهت تامین مالی ۱۸ هزارمیلیارد تومانی طرحهای اشتغال زای حوزه كشاورزی اظهارداشت: تفاهم نامه ای كه امروز امضا كردیم درباب پروژه هایی است كه در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم قرار گرفته بود.
وزیر جهاد كشاورزی اضافه كرد: در ۶ ماه اول امسال وسعت گلخانه های كشور هزار و ۴۰۰ هكتار گسترش یافت و به ۱۳ هزار و ۵۰۰ هكتار رسید.
حجتی با اشاره به اینكه هر چقدرحمایت نماییم باز هم كم است، اظهار داشت: متاسفانه در سامانه كارا با وحی منزل روبرو می باشیم. در سفرهایی كه به استان های مختلف كشور داشتم، متوجه شدم همه در شهرها منتظر این تسهیلات هستند و پشت درها مانده اند.
وی اشاره كرد: از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارم به این مسئله به صورت ویژه رسیدگی كند.
وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به اینكه ۱۸ درصد اشتغال كشور (غیر از صنایع غذایی تبدیلی) مربوط به بخش كشاورزی است، اظهار داشت: این در شرایطی است كه سهم سرمایه گذاری در كشاورزی نسبت به اقتصاد كشور بسیار پایین است.
در ادامه این مراسم، شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با مجوز رهبری و مصوبه مجلس، برنامه دولت این است كه در سال ۹۷ با تلفیق منابع صندوق، منابع بانكی و دولتی بتواند برای پروژه های اقتصاد مقاومتی كه تأمین كننده نیازهای حال و آینده جامعه هستند را با تاكید بر توان داخل تأمین اعتبار كند.
وی اضافه كرد: صندوق توسعه ملی بعنوان یك موسسه ملی و سرباز نظام و دولت در برنامه های استراتژیك اقتصادی كه منافع ملت و نسل آینده را تأمین می كند، نقش موثری ایفا خواهدنمود.
شهیدزاده تاكید كرد: امیدواریم بتوانیم در دوران تحریم رفاه مردم را تأمین نماییم.