بازگشت به قدرت وزیر انرژی سابق سعودی؛ خالد الفالح وزیر وزارتخانه جدید سرمایه گذاری عربستان شد

مدیرسا: خالد الفالح كه در ماه سپتامبر از وزارت نفت عربستان بركنار شده بود امروز بعنوان وزیر وزارتخانه جدید سرمایه گذاری عربستان برگزیده شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، خالد الفالح كه در ماه سپتامبر از وزارت نفت عربستان بركنار شده بود امروز بعنوان وزیر وزارتخانه جدید سرمایه گذاری عربستان برگزیده شد. این تغییرات كابینه شامل ایجاد وزارتخانه های ورزش و توریسم هم بود. خالد الفالح قبل از این وزیر نفت عربستان و رئیس شركت نفت دولتی این كشور، آرامكوی سعودی، بود و بدین سان در آن زمان بیشتر از نیمی از اقتصاد عربستان را در كنترل داشت. وزارتخانه جدید فالح بجای اداره كل سرمایه گذاری به وجود آمد كه مدیر آن بركنار شده بود. این در حالی بود كه قبلاً با بركناری فالح از وزارت نفت گمان می شد حكومت عربستان دیگر علاقه خود به او را از دست داده است.

منبع: