در گفت وگو با مدیرسا اعلام شد كاهش ۳۱ درصدی ترددهای جاده ای بعد از اجرای طرح فاصله گذاری

به گزارش مدیرسا مدیر مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و سازمان حمل و نقل جاده ای اعلام نمود كه كل ترددهای بین استانی كشور در روز گذشته (۱۰ فروردین ماه) نسبت به روز مشابه سال گذشته ۷۴ درصد و نسبت به متوسط ترددهای دو روز پیش از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ۳۱ درصد كاهش پیدا كرده است.
علی اكبر آشوری در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تردد وسایل نقلیه مختلف در جاده های بین استانی بعد از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اظهار نمود: كل ترددهای بین استانی ثبت شده كشور در ۱۰ فروردین ماه كه توسط سازمان های تردد شمار به ثبت رسیده بالغ بر ۶۱۴ هزار انواع وسایل نقلیه است كه نسبت به تاریخ مشابه سال قبل ۷۴ درصد و نسبت به روز قبل آن ۴ درصد كاهش داشته است. همینطور این میزان تردد نسبت به متوسط تردد دو روز پیش از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی یعنی ششم و هفتم فروردین ماه سال جاری ۳۱ درصد كاهش داشته است.
وی ادامه داد: همینطور آمار تجمعی ترددهای بین استانی كل كشور از مورخ ۲۵ اسفند ماه سال قبل تا ۱۰ فروردین ماه سال جاری نشان داده است كه بالغ بر ۱۳ میلیون تردد انواع وسایل نقلیه ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن یعنی ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۰ فروردین سال گذشته ۶۲ درصد كاهش داشته است.
وضعیت ترددهای استان تهران
مدیر مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و سازمان حمل و نقل جاده ای همینطور درباره آخرین وضعیت ترددهای استان تهران و دیگر استان های پرتردد این گونه توضیح داد كه برای استان تهران مجموعا ورود و خروج وسایل نقلیه در ۱۰ فروردین ماه سال جاری ۱۵۴ هزار تردد بوده است كه این عدد نسبت به روز قبل ۶ درصد و نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۳ درصد كاهش یافته است. همینطور آمار تجمعی تردد در استان تهران از ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا دهم فروردین ماه سال جاری بیشتر از سه میلیون و ۷۳۹ هزار تردد انواع وسیله نقلیه بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۵۴ درصد كاهش را نشان داده است.
وضعیت ترددهای استان مازندران
آشوری افزود: استان مازندارن بعنوان یكی از استان های پر تردد در این ایام هم مورد ارزیابی قرار گرفته كه كل تردد در این استان در روز گذشته بالغ بر ۳۰ هزار وسیله نقلیه بوده كه نسبت به روز قبل ۵ درصد و نسبت به روز مشابه سال قبل ۸۴ درصد كاهش را نشان داده است. همینطور این آمار برای استان گیلان تردد ۲۲ هزار وسلیه نقلیه در دهم فروردین ماه را نشان داده است كه نسبت به روز پیش از آن ۴ درصد و نسبت به روز مشابه سال قبل ۸۵ درصد كاهش داشته است.
وضعیت ترددهای استان قم
وی وضعیت ترددهای ورودی و خروجی استان قم را این گونه اعلام نمود: در این استان ۶۱ هزار تردد وسایل نقلیه مختلف به ثبت رسیده كه نسبت به روز مشابه سال قبل ۷۹ درصد كاهش یافته است اما نسبت به روز قبل ۶ درصد افزایش یافته كه البته این مساله نشان داده است كه استان های مانند قم استان های عبوری هستند و از جانب دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی بازگشت مسافران به محل سكونتشان را تشویق می كند.
مدیر مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و سازمان حمل و نقل جاده ای در انتها اظهار داشت: گرچه برای ورود به هر شهر فقط ساكنان و بومی های آن منطقه مجاز هستند و این مساله توسط كد ملی، شماره پلاك خودرو و بیمه نامه خودرو افراد ارزیابی می شود اما برخی مردم برای اطلاع از جزئیات محدودیت های طرح فاصله گذاری اجتماعی با سامانه تلفنی ۱۴۱ سازمان راهداری تماس می گیرند، اما برپایه آخرین اطلاعیه شماره كمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با كرونا مرجع پاسخگویی به ابهامات مردم، استانداری ها، فرمانداری ها، پرتال وزارت كشور و سامانه تلفنی ۱۹۷ است.