همتی خبر داد آمادگی طرف عراقی برای همكاری با ایران

مدیرسا: رئیس كل بانك مركزی ایران در دیدار با رئیس كل بانك مركزی عراق با تاكید بر گسترش همكاریهای پولی و بانكی، از به كارگیری سازوكاری مشترك برای تسریع در تامین كالاهای اساسی آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که بمنظور انجام مذاکرات بانکی به کشور عراق سفر کرده است، بامداد امروز در دیدار با همتای عراقی خود ضمن اشاره به پیشینه همکاری دو کشور، گفت: در سفرهای قبلی به توافقات خوبی دست یافتیم. بر طبق تفاهم گذشته میان هر دو کشور پیش بینی شده بود از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده نمائیم. طی این سفر نیز به تفاهم های خوبی دست یافتیم.
رئیس کل بانک مرکزی، زمان بندی اجرایی شدن این توافق را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: هم اکنون اراده دو کشور بر اجرایی شدن این توافق است.
علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهمنامه ای که سال قبل بین دو بانک مرکزی به امضا رسید گفت این تفاهمنامه روابط بانکی و مالی دو کشور و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را بطور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان اساس اقدامات لازم را انجام بدهیم.
گفتنی است؛ در این نشست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شرکت ملی گاز ایران نیز رئیس کل بانک مرکزی را همراهی کردند. همین طور در این جلسه مقرر شد، نمایندگان بانکهای مرکزی ایران و عراق، ضمن بررسی جزئیات سازوکار یاد شده، مراتب را برای اجرایی شدن پیگیری کنند.

منبع: