بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ابلاغ گردید

به گزارش مدیرسا، بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳، ۵۹۶ ریال روزانه سایز سطوح مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۲ از جانب وزارت کار ابلاغ گردید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید، جهت اجرا ابلاغ گردید.
لازم به اشاره است که حداقل دستمزد کارگران برای سالجاری افزایش ۲۷ درصدی یافته و از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسیده است که این عدد با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد، حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی هم ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳، ۵۹۶ ریال روزانه تصویب و پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
برای مشاهده متن کامل بخشنامه مزد اینجا را کلیک کنید.