تکنولوژی

كارشناس روس : تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است

مدیرسا: مدیرسا تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد- پیمان یزدانی، رییس جمهور روسیه و همتای ایرانی اش روز چهارشنبه بوسیله ارتباط […]

تکنولوژی

رئیس سازمان صمت استان: لرستان به یکی از استانهای تولید کننده فروسیلیس و فرومنگنز تبدیل خواهد شد

به گزارش مدیرسا، لرستان رئیس سازمان صمت لرستان اظهار داشت: استان به یکی از استانهای تولیدکننده فروسیلیس و فرومنگنز تبدیل خواهد شد.بهمن جعفری در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: امروز […]