تکنولوژی

در گفتگو با مدیرسا؛ دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران از تشکیل قریب الوقوع کارگروه تخصصی بررسی قانون کار اطلاع داد

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مرکزی دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران از شکل گیری کارگروه تخصصی بررسی قانون کار از یک ماه آینده اطلاع داد و اظهار داشت: در بررسی […]

تکنولوژی

رئیس سازمان بسیج جامعه كشاورزی سپاه امام رضا(ع): بسیج طرح ارتقای راندمان محصولات راهبردی و دام سبک را دنبال میکند

به گزارش مدیرسا، مشهد ـ رییس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه امام رضا(ع) اظهار داشت: در امتداد کاهش شکاف عملکردی بین کشاورزان نمونه و کشاورزان متوسط بسیج طرح ارتقای راندمان […]

تکنولوژی

مدیرعامل شركت پایانه های نفتی ایران خبر داد؛ افزایش ضریب ایمنی تأسیسات حیاتی پایانه نفتی خارک

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران اظهار داشت: عملیات تعمیرات سامانه آتش نشانی قسمتی از مخازن ذخیره سازی نفت خام و تعویض خط آب آتش نشانی در […]