۴۷۴ نماد بورسی در وضعیت قرمز و ریزشی

به گزارش مدیرسا، شاخص کل بورس امروز با اصلاح ۳۴۷۱۶ واحدی به جایگاه ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی رسید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شاخص کل بورس با اصلاح ۳۴۷۱۶ واحدی به جایگاه ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی رسید.
برآیند معاملات صندوق های درآمد ثابت هم در یک هفته گذشته حاکی از ۲۲۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق های درآمد ثابت امروز هم شاهد ۱۴۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده اند.
ارزش صف های خرید ۷۸۹ میلیارد تومان است که کاهش ۱۴۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان داده است. این در شرایطی است که ارزش صف های فروش با افزایش ۱۶۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۶۱۵ میلیارد تومان قرار دارد.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۳۱۱ میلیارد تومان را نشان داده است. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۱، ۲۳۸ میلیارد تومان بوده است. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
در معاملات امروز بازار سرمایه ۴۷۴ نماد بورسی در وضعیت ریزشی قرار گرفتند و ۱۶۰ نماد بورسی در وضعیت مثبت قرار گرفتند.

منبع: