افزایش ۱۰۰ مگاواتی برق توسط نیروگاه های تجدیدپذیر

به گزارش مدیرسا، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران اظهار داشت: امیدواریم که تابستان سال آینده تا ۱۰۰ مگاوات از مسیر نیروگاه های تجدیدپذیر به میزان ظرفیت تولید برق منطقه ای تهران اضافه نماییم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حبیب قراگوزلو مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران در حاشیه همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما برای توسعه تجدیدپذیرها دو رویداد را در دستور کار قرار دادیم یکی ورود صنایع برق منطقه ای به حوزه راه اندازی نیروگاه تجدیدپذیر و دیگری برگزاری مناقصات توسط ساتبا است.
وی اضافه کرد: بر مبنای آخرین مناقصات ساتبا ظرفیت ۱۰۷۰ مگاوات از ۴۵۰۰ مگاوات (۲۵ درصد) را به علت شرایط خاص به برق منطقه ای اختصاص داده شده و خوشبختانه در هفته گذشته پاکات مناقصه باز و برنده ها مشخص شد و ما از همین هفته هماهنگ کردیم سلسله جلساتی را با پیمانکاران برنده مناقصه شروع نماییم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران با اشاره به اینکه در قم یک سایت داریم که تا ۴۰۰ مگاوات دیده شده همینطور در اشتهارد و ورامین چند سایت مشخص شده و از این هفته با سرمایه گذاران جلسه خواهیم داشت، تصریح کرد: با عنایت به این که این سایت ها بزرگ و تا ۲۰۰ مگاوات هستند، احتیاج به اتصال به زیرساخت های شبکه دارند، ازاین رو باید با هماهنگی برق منطقه ای باشد که ما این کار را از این هفته و پس از مشخص شدن برنده ها شروع می نماییم.
وی با تکیه بر این که بیشتر از ۳۰۰۰ مگاوات صنایع در حوزه برق منطقه ای تهران داریم و نیاز مصرف این صنایع به نزدیک ۴۰۰۰ مگاوات می رسد، اظهار داشت: با عنایت به ماده ۱۶ قانون جهش تولید این صنایع باید هر سال یک درصد به تولید انرژی تجدیدپذیر خود اضافه کرده و تا ۵ درصد برسند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته اگر تابستان سال آینده با عنایت به استقبال خوبی که صورت گرفته بتوانیم از تجدیدپذیرها تا ۱۰۰ مگاوات به میزان ظرفیت تولید برق منطقه ای تهران اضافه نماییم، ۲ تا ۳ درصد برق را از این محل تأمین خواهیم کرد.