لزوم حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانش بنیان ها

به گزارش مدیرسا، رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی خواهان حمایت های اعتباری و قانونی بیشتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای دانش بنیان در قسمت های سنجش از راه دور و شناسایی تغییرات اراضی شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی اظهار داشت: یکی از وظایف مهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شناسایی بخش خصوصی فعال و معتبر، معرفی آنان به مجموعه هایی مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پشتیبانی از پروژه هایی که می تواند بعنوان یک استارت آپ کلید بخورد، است.
وی اضافه کرد: با عنایت به تغییرات اقلیمی، مسئله گرمایش زمین و اهمیت تأمین امنیت غذایی، رصد و پایش تغییرات در سطح زمین و پوشش گیاهی به منظور مدیریت دقیق و مقابله بموقع با آن، لزوم بیشتری پیدا کرده است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند زمینه های همکاری مجموعه های دانش بنیان را با سازمان هایی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، شیلات و عشایر بیشتر از پیش فراهم آورد، چونکه این مجموعه ها در واقع بهره برداران خدمات و فناوری های این شرکت ها در زمینه پایش های هوایی و زمینی، شناسایی تغییرات پوشش گیاهی، شناسایی ریسک ها مانند حریق در مراتع و جنگلها و آفات و بیماری های مرتعی و جنگلی و ساخت و سازها روی اراضی هستند.
سلیمانی با بیان اینکه مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی، شرکتهای دانش بنیان را برای بهره گیری از خدماتشان شناسایی می کند، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه، صحبت های اولیه با چند شرکت خصوصی انجام داده ایم که جهت استفاده از خدمات آنها به تأمین اعتبار نیاز است.
وی افزود: مجموعه های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از حدود سه دهه قبل از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای در فعالیت و اجرای طرح هایش استفاده می نماید.
رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی اظهار داشت: ما جهت استفاده از خدمات مجموعه ها و سازمان هایی مانند سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی کشور به لحاظ تجهیزات سخت افزاری مشکلی نداریم، اما باید بتوانیم برای دریافت برخی خدمات با شرکتهای دانش بنیان و بخش های خصوصی ارتباط برقرار نماییم.
سلیمانی اذعان داشت: بخش خصوصی در چند سال گذشته به قابلیت های خوبی برای عرضه خدمات مورد نیاز مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی دست یافته است.