تکنولوژی

مدیرعامل بانك رفاه كارگران تاكید كرد؛ طرح های توسعه ای شرکت سنگ آهن مرکزی نویدبخش آینده ‎ای درخشان

به گزارش مدیرسا، لله گانی با اشاره به اینکه اجرای طرح های توسعه ای در شرکت سنگ آهن نویدبخش آینده ای درخشان است، اظهار داشت: بانک رفاه کارگران برای پشتیبانی […]