تکنولوژی

رئیس هیئت مستشاری مالیاتی وزارت اقتصاد عنوان كرد؛ حذف بوروکراسی اداری اعتراض های مالیاتی

به گزارش مدیرسا رییس هیئت مستشاری مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: این اطمینان را به مودیان می دهیم که به اعتراضات آنها با اهتمام کامل رسیدگی و […]

تکنولوژی

اطلاعیه اتاق اصناف ایران؛ جزئیات نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی مودیان مالیاتی

به گزارش مدیرسا بر مبنای اطلاعیه اتاق اصناف ایران، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله همچون تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعلام گردید. به گزارش مدیرسا به […]