تکنولوژی

نماینده دشتستان: ۴۵۰ میلیاردریال برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی دشتستان اختصاص یافت

مدیرسا: نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۴۵۰ میلیاردریال برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی دشتستان اختصاص یافت.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، ابراهیم رضایی ظهر […]