تکنولوژی

معاون وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد؛ نیاز ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای پروژه نیمه تمام بخش کشاورزی

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است؛ بطوریکه تنها سه دهم درصد از منابع درآمدی محصولات کشاورزی برای بخش کشاورزی […]

تکنولوژی

رئیسی در جلسه نظارت ستادی وزارت كار: اشتغال آفرینی از فاکتورهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی است

مدیرسا: رییس جمهور تنظیم گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق […]