تکنولوژی

یك فعال كارگری در گفت وگو با مدیرسا؛ سال جاری تعیین حداقل دستمزد باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد

به گزارش مدیرسا، یک فعال حوزه کار اظهار داشت: حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر نسبی نه مطلق برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان ها نباید […]