تکنولوژی

معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور: امسال ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته خواهد شد

به گزارش مدیرسا از تهران معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه امسال پنج هزار کیلومتر راه روستایی ساخته خواهد […]