تکنولوژی

معاون امور اقتصادی جهاد كشاورزی بیان كرد؛ تخصیص تسهیلات برای احیای قنوات شهرستان خنداب

به گزارش مدیرسا معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی ردیفی برای احیای قنوات دارد که با ابلاغ آن به وزارتخانه تسهیلات به […]