تکنولوژی

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با مدیرسا: عدم اعطای وام فرزند آوری به مشمولان غایب توجیه پذیر نیست

به گزارش مدیرسا، یک نماینده مجلس اظهار داشت: عدم اعطای وام فرزند آوری به مشمولان غایب نظام وظیفه به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس […]