تکنولوژی

رییس سازمان هواپیمایی كشوری اعلام كرد برخورد قضایی در انتظار گرانفروشان بلیت هواپیما

با وجود هشدارهای مختلف صادر شده از جانب سازمان هواپیمایی در خصوص لزوم بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته، ایرلاین ها همچنان بلیت پروازهای داخلی […]