تکنولوژی

رئیس بنیاد مسكن خبر داد؛ شروع معرفی متقاضیان وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به بانک از فردا

به گزارش مدیرسا، رییس بنیاد مسکن با اعلان اینکه دولت با متعهد شدن مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی موافقت نمود اظهار داشت: متقاضیان از فردا برای […]