تکنولوژی

واكنش وزارت صمت به درخواست گمرك برای رفع ابهام؛ برای واردات موز و صادرات سیب از جهاد كشاورزی كسب تكلیف كنید

دبیر ستاد تنظیم بازار در مکاتبه ای با گمرک ایران اعلام کرد که با عنایت به قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، برایموضوع واردات موز و صادرات سیب از جانب […]