تکنولوژی

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی تشریح كرد؛ ثبت رکورد جدید با ترانزیت ۸ و سه دهم میلیون تن کالاهای غیرنفتی در ۱۴۰۱

مدیرسا: شهریار افندی زاده ضمن تشریح گزارش وضعت و عملکرد ترانزیت ازکشور درسال ۱۴۰۱ از تحقق ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی و ثبت رکورد جدیدخبر داد. به […]