تکنولوژی

رئیس اتاق اصناف ایران: اپتومتریست ها و چشم پزشکان از اتحادیه عینک فروشان پروانه بگیرند

به گزارش مدیرسا رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: طبق رای دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات مقررات زدایی، اپتومتریست ها و چشم پزشکان از اتحادیه عینک فروشان پروانه کسب […]

تکنولوژی

مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید خبر داد امهال وام بنگاه های لطمه دیده از کرونا در زمینه فرهنگ

مدیرسا: مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید بر لزوم حمایت مالی از کارآفرینان برای گرفتن سریعتر مجوزها اصرار کرد و با اشاره به اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زا بمنظور تثبیت […]