تکنولوژی

در هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد: درخواست فعالان اقتصادی برای صدور مجوز واردات پوست خام

به گزارش مدیرسا رئیس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران از وزارت جهاد كشاورزی درخواست نمود تا با صدور مجوز واردات پوست خام […]