تکنولوژی

رئیس اورژانس هوایی كشور: بالگرد اورژانس هوایی بروجرد راه اندازی می شود

لرستان رئیس اورژانس هوایی کشور از راه اندازی بالگرد اورژانس هوایی بروجرد آگاهی داد.محمد سرور در بازدید از محل استقرار بالگرد در بروجرد اظهار داشت: به زودی پایگاه اورژانس هوایی […]