تکنولوژی

جزییات برگزاری سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر معرفی بنگاه های كارآفرین در جشنواره كارآفرینان

مدیرسا: مدیركل دفتر توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار ۳۱ تیرماه را آخرین مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر ذكر كرد و اظهار داشت: رویكرد […]

تکنولوژی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد تدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج فارس

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از ˮتدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج فارسˮ توسط كارگروه تخصصی سواحل، جزایر و بنادر كار ویژه […]