تکنولوژی

معاون سازمان هواپیمایی كشوری خبر داد بازگشت ایرلاین های بین المللی به ایران

به گزارش مدیرسا معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری از شروع مجدد و افزایش تدریجی پروازهای شركت های هواپیمایی خارجی به ایران اطلاع داد.به گزارش مدیرسا به […]