تکنولوژی

بیش از یك میلیون نفراین هفته بیكار شدند جهش فراتر از انتظار بیكاری هفتگی آمریكا سبب افت سهام آمریكا شد

تعداد آمریكایی هایی كه این هفته درخواست پشتیبانی از بیكاری خویش را به ثبت رساندند بدتر از آن چیزی بود كه انتظار می رفت و باردیگر از ۱ میلیون نفر […]

تکنولوژی

در صورت همكاری تولیدكننده ها انجام می شود؛ توزیع سیستمی تایر خودرو های سواری از اول شهریور

به گزارش مدیرسا مجری طرح توزیع سیستمی تایر اظهار داشت: مقرر است در صورت همكاری تولیدكننده ها از اول شهریور، تایر خودرو های سواری مانند خودرو های سنگین به صورت […]