مدیریت

اقتصاد تعاونی؛ پادزهر گران فروشی وقتی جو می كارید نباید انتظار برداشت گندم داشته باشید!

به گزارش مدیرسا یادداشت/اسماعیل خلیل زاده – نایب رییس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران رهایی از شر دلالی های پرهزینه و مخرب با راهبری تعاونی ها […]

مدیریت

مدیرعامل ایران ایر خبر داد: نشست وبرخاست هواپیماهای هما دراروپا تحریم نیست، راه اندازیSPVهوایی

به گزارش مدیرسا مدیرعامل ایران ایر اظهار داشت: در كنار كانال مالی ویژه ایران و اتحادیه اروپا، ایران ایر هم با همین كشورها كانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی […]

مدیریت

همزمان با سفر وزیر اقتصاد به سیستان و بلوچستان مطرح شد؛ تسهیلات گمركی برای واردات دام زنده از مرز سراوان

به گزارش مدیرسا واردات دام زنده از بازارچه كوهك سراوان مقرر است با هدف سیاست های تنظیم بازار افزایش یابد و تسهیلات گمركی بیشتری در اختیار واردكنندگان دام زنده با […]